+420 381 218 304

Ceník

Ceník laboratorních zkoušek platný od 1.1.2023. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kompletní ceník ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Certifikované osivoNáklady v Kč bez DPH
Obiloviny, luskoviny
Čistota209
Klíčivost (400 semen)311
Olejniny, přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep
Čistota209
Klíčivost (400 semen)328
Jeteloviny, jednoleté pícniny, velkosemenné trávy (jílky, k.l., k.r., pýr, sveřepy, j.mn. x k.l., j.mn. x k.r.)
Čistota302, 612
Veskof
Klíčivost (400 semen)344
Drobnosemenné trávy (b.l., lesknice, lipnice, metlice, poháňka, psinečky)
Čistota404
Klíčivost (400 semen)299
Trávy se špatnou sypavostí (k.č., k.o., medyněk, ovsík v., psárka l., srhy, tomka, trojštět)
Čistota376
Klíčivost (400 semen)299
Řepy
Čistota263
Klíčivost (400 semen)263
  
 
Přírodní osivo a osivo mimo uznávací řízení
(zkouška čistoty a klíčivosti, cena pro jeden vzorek):
Náklady v Kč bez DPH
Obiloviny, luskoviny
Čistota226
Klíčivost (400 semen)311
Olejniny, přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep
Čistota237
Klíčivost (400 semen)328
Zeleniny, květiny, léčivky
Čistota266
Klíčivost (400 semen)328
Ostatní výše nejmenované druhy
Čistota554
Klíčivost (400 semen)462
Travní a jetelotravní druhové směsi do 5 položek
Čistota358
Klíčivost (400 semen)353
Travní a jetelotravní druhové směsi 6-10 položek
Čistota475
Klíčivost (400 semen)420
Travní a jetelotravní druhové směsi 10 a více položek
Čistota562
Klíčivost (400 semen)488
Ostatní druhové směsi
Čistota291
Klíčivost (400 semen)353
 
Další zkouškyNáklady v Kč bez DPH
Příjem a příprava vzorků112
HTS108
Vlhkost161
TTC (informativně)347
Velikostní třídění115
Mikroreliéfová zkouška (100 semen)323
Stanovení příměsí semen s odlišnou ploiditou2328
Fluorescenční zkouška – příměs odrůd/druhů/ – bez naklíčení101
Fluorescenční metoda – příměs odrůd/druhů/ – s naklíčením231
 
Stanovení zdravotního stavu, identifikace chorob a škůdců:
Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a škůdce335
Identifikace škůdců v luskovinách 191
Stanovení hub na agarové půdě / Ascochyta fabae Speg., Ascochyta spp., Fusarium spp., Colletotrichum spp./ 1686
Stanovení sněti rodu Tilletia – mikroskopicky (informativně) 450
Stanovení Septoria nodorum- fluorescencí (informativně) 528
Stanovení Helminthosporium spp.- mikroskopicky (informativně) 393
 
Administrativní úkony
Vydání dokladu na osivo122
Vydání kopie doklady165

Poznámky:

  • Opakovaná zkouška se navíc připočítává dle sazeb v ceníku.
  • Zkoušky na požádání provedeny týž den – cena dle ceníku +25%

Rozdělení trav podle velikosti a sypavostí pro účely účtování:

  • Velkosemenné druhy – jílek hybridní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava luční, kostřava rákosovitá, pýr hřebenitý, sveřep samužníkovitý, sveřep litecký, jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá, jílek mnohokvětý x kostřava luční
  • Drobnosemenné druhy – bojínek cibulkatý, bojínek luční, lesknice menší, lesknice rákosovitá, lesknice vodní, lipnice bahenní, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice obecná, psineček psí, psineček tenký, psineček výběžkatý, troskut prsnatý
  • Semena špatně se sypající – kostřava červená, kostřava ovčí, medyněk vlnatý, ovsík vyvýšený, psárka luční, srha hajní, srha laločnatá, tomka vonná, trojštět žlutavý