+420 381 218 304

Ceník

Ceník laboratorních zkoušek platný od 1.1.2022. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kompletní ceník ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Certifikované osivoNáklady v Kč bez DPH
Obiloviny, luskoviny
Čistota199
Klíčivost (400 semen)296
Olejniny, přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep
Čistota199
Klíčivost (400 semen)312
Jeteloviny, jednoleté pícniny, velkosemenné trávy (jílky, k.l., k.r., pýr, sveřepy, j.mn. x k.l., j.mn. x k.r.)
Čistota288, 583
Veskof
Klíčivost (400 semen)328
Drobnosemenné trávy (b.l., lesknice, lipnice, metlice, poháňka, psinečky)
Čistota385
Klíčivost (400 semen)285
Trávy se špatnou sypavostí (k.č., k.o., medyněk, ovsík v., psárka l., srhy, tomka, trojštět)
Čistota358
Klíčivost (400 semen)285
Řepy
Čistota250
Klíčivost (400 semen)250
  
 
Přírodní osivo a osivo mimo uznávací řízení
(zkouška čistoty a klíčivosti, cena pro jeden vzorek):
Náklady v Kč bez DPH
Obiloviny, luskoviny
Čistota215
Klíčivost (400 semen)296
Olejniny, přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep
Čistota226
Klíčivost (400 semen)312
Zeleniny, květiny, léčivky
Čistota253
Klíčivost (400 semen)312
Ostatní výše nejmenované druhy
Čistota528
Klíčivost (400 semen)440
Travní a jetelotravní druhové směsi do 5 položek
Čistota341
Klíčivost (400 semen)314
Travní a jetelotravní druhové směsi 6-10 položek
Čistota424
Klíčivost (400 semen)380
Travní a jetelotravní druhové směsi 10 a více položek
Čistota440
Klíčivost (400 semen)440
Ostatní druhové směsi
Čistota264
Klíčivost (400 semen)319
 
Další zkouškyNáklady v Kč bez DPH
Příjem a příprava vzorků107
HTS103
Vlhkost153
TTC (informativně)330
Velikostní třídění109
Mikroreliéfová zkouška (100 semen)308
Stanovení příměsí semen s odlišnou ploiditou2217
Fluorescenční zkouška – příměs odrůd/druhů/ – bez naklíčení96
Fluorescenční metoda – příměs odrůd/druhů/ – s naklíčením220
 
Stanovení zdravotního stavu, identifikace chorob a škůdců:
Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a škůdce319
Identifikace zrnokazů v luskovinách vyjma pelušky182
Identifikace roztočů281
Stanovení hub na agarové půdě / Ascochyta fabae Speg., Ascochyta spp., Fusarium spp., Colletotrichum spp./1606
Stanovení sněti rodu Tilletia – mikroskopicky (informativně)429
Stanovení Septoria nodorum- fluorescencí (informativně)484
Stanovení Helminthosporium spp.- mikroskopicky (informativně)374
 
Administrativní úkony
Vydání dokladu na osivo, sadbu116
Opis dokladu182
Statistiky a výpisy z evidence165

Poznámky:

  • Opakovaná zkouška se navíc připočítává dle sazeb v ceníku.
  • Zkoušky na požádání provedeny týž den – cena dle ceníku +25%

Rozdělení trav podle velikosti a sypavostí pro účely účtování:

  • Velkosemenné druhy – jílek hybridní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava luční, kostřava rákosovitá, pýr hřebenitý, sveřep samužníkovitý, sveřep litecký, jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá, jílek mnohokvětý x kostřava luční
  • Drobnosemenné druhy – bojínek cibulkatý, bojínek luční, lesknice menší, lesknice rákosovitá, lesknice vodní, lipnice bahenní, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice obecná, psineček psí, psineček tenký, psineček výběžkatý, troskut prsnatý
  • Semena špatně se sypající – kostřava červená, kostřava ovčí, medyněk vlnatý, ovsík vyvýšený, psárka luční, srha hajní, srha laločnatá, tomka vonná, trojštět žlutavý